Welkom!

Welkom op de website van het gemengd koor Decibel uit Hattem. Een koor, dat ‘net even anders’ is. U wordt van harte uitgenodigd om het een en ander over het koor, over het repertoire en over de optredens te lezen.

Veel leesplezier.

Vanwege de Coronapandemie geen repetities of andere bijeenkomsten

Vanwege de Coronapandemie zijn er tot nader orde geen repetities.

De seizoensafsluiting komt te vervallen.

Ook het Bevrijdingsfestival gaat ‘voorlopig’ niet door. Afhankelijk van het verloop van de pandemie wordt gekeken of er nog iets mogelijk is dit jaar.

Midden augustus vergadert het bestuur weer en overweegt dan of een start van de repetities op 2 september tot de mogelijkheid behoort. Daarnaast is het aannemelijk dat we onze repetities anders vorm zullen moeten geven: grotere groepen vormen sowieso al een extra risico op infectie, er zijn aanwijzingen dat juist zingen de kans op verspreiding nog extra vergroot.

Ook het najaarsconcert op 30 oktober 2020 is op dit moment nog een vraagteken. Voorlopig gaan we er van uit dat het concert kan doorgaan.

Kortom: veel onzekerheden en genoeg om over na te denken! We houden u op de hoogte.

Het contact met de leden verloopt via mail.

Wij wensen allen sterkte toe in deze bijzondere periode.