Privacy beleid  Zangvereniging Decibel Hattem

In mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht geworden. Deze wet is ook van toepassing op de Zangvereniging Decibel Hattem

 1. Wie zijn wij

Decibel is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden en donateurs. De contactgegevens staan op de website www.decibelhattem.nl

 1. Welke gegevens verwerken wij

Het secretariaat van het koor Decibel heeft een ledenadministratie. Daarin leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Geslacht (heer/mevrouw), voorletters, voornaam en achternaam van het lid
 • Adres
 • Postcode, woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer(s)
 • IBAN banknummer
 • Start lidmaatschap/donateurschap
 • Zangstem
 1. Financiële gegevens

Wij verwerken uw bankrekeningnummer voor eventuele incasso van de contributie.

De incasso kunt u te allen tijde intrekken.

 1. Beveiliging gegevens.

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt.

De gegevens worden in een Excel bestand gearchiveerd door de secretaris van het bestuur. De gegevens uit het ledenbestand zullen alleen gebruikt mogen worden voor de leden van de Zangvereniging Decibel Hattem

Elk lid mag zien wat er in het bestand is geregistreerd betreffende zijn/haar persoon en mag dit ook laten wijzigen.

Zodra een lid zich terugtrekt worden zijn gegevens binnen één jaar verwijderd uit het bestand.

 1. Email

Voordat we via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder heeft gegeven. Bij een email aan een groep zullen we de emailadressen van de geadresseerden alleen BCC vermelden. Deze toestemming vragen wij bij inschrijving als lid of als donateur. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

 1. Portretten
  Voor het samenstellen van een portrettenblad/fotoboekje en foto’s op de website (hierbij staan nooit namen vermeld) zal aan de betreffende personen toestemming worden gevraagd alvorens ze op te nemen in het boekje of blad.

Hattem,

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 oktober 2018.