«Alle nieuwsberichten


Geslaagd Kerstconcert Decibel

Afgelopen vrijdagavond 15 december vond na vier jaren zonder concert in december het Kerstconcert van het gemengd koor Decibel plaats in kerkgebouw  De Veste. Het concert werd opgeluisterd door Blokfluitensemble Few uit Wezep. Zij verzorgden  een optreden dat, in tegenstelling tot 2021, gelukkig wél door kon gaan .

Met vrolijk fluitspel van Few werd het publiek welkom geheten in de volle kerkzaal. Decibel liet tijdens het concert kerstliederen uit diverse landen horen, sommige bekend en uitbundig van toon, andere minder bekend en meer ingetogen.

. Het optreden eindigde met de vrolijke winternummers Winter Wonderland en Let it snow.

De koorzang van Decibel werd afgewisseld met het optreden van Few. Zij speelden op hun blokfluiten die qua formaat gaan van klein naar reusachtig, tijdens het eerste intermezzo het Kerstconcert van Corelli. Bij hun volgende optreden lieten zij een Kerstmedley horen met o.a. Jingle Bells Rock. Het bleek dat ook blokfluiten kunnen swingen!

Decibel en de spelers van Few kunnen terugkijken op een geslaagd Kerstconcert.