«Alle nieuwsberichten


30 oktober 2020 – Rabo ClubSupport Actie

Decibel heeft meegedaan met de Rabo ClubSupport Actie. Als doel van de actie heeft Decibel gekozen voor het in stand houden van de onderlinge samenhang tussen de leden van het koor. Vanwege corona is het zingen niet mogelijk en zijn de contacten beperkt. Alle activiteiten die kunnen bijdragen om de onderlinge contacten in stand te houden grijpt Decibel aan. Het mooie bedrag van € 298,00 dat aan Decibel is toegekend wil het bestuur daarvoor gebruiken. Alle stemmers op ons koor: Hartelijk dank!