«Alle nieuwsberichten


Afsluiting zangseizoen – 24 juni 2020

De teugels gaan losser, op 24 juni mochten de Decibellen elkaar weer ontmoeten.
Het Coronavirus geeft een adempauze en komt hopelijk nooit weer terug.
Op woensdagavond 11 maart is het ineens afgelopen met repeteren. Tante Corona speelt vals, ze wil ons ziek maken. Vooral op zangers heeft ze het voorzien. De kans elkaar te besmetten is groot. De koorleden voelen zich geamputeerd en missen elkaar. Via mail, filmpjes en Appjes wordt het contact onderhouden en lief en leed gedeeld. Maar dan, na ruim 3 maanden, toomt tante Corona aan kracht in we mogen elkaar weer ontmoeten.

Decibel voorzitter Hans, stelt zijn tuin open voor een gezellig samenzijn en de weergoden werken volop mee. Hans heet allen hartelijk welkom voor een drankje, hapje en een snapje. Maar zonder zang, op anderhalve meter afstand en géén handen of knuffels geven. Eindelijk was er ook gelegenheid Klaar, de nestor van ons koor, te herdenken. Zij wordt gemist en zal nog lang in gedachten bij ons blijven. Laten we hopen dat Decibel, na de zomerstop, op 2 september weer in gezang kan losbarsten.